اوراق مشارکت درفرابورس ایران

مراحل انجام معاملات در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشارکت بدین  ترتیب است که ابتدا به مدت 30 دقیقه قبل از شروع معاملات، پیش‌گشایش انجام می‌شود، در این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد بدون آنکه معامله ای صورت گیرد. بلافاصله پس از مرحلۀ پیش‌گشایش، با اجرای سفارش‌های موجود در سامانه معاملات و براساس سازوکار حراج ناپیوسته مرحلة گشایش آغاز وپس از آن معاملات براساس سازوکار حراج پیوسته تا پایان معاملات انجام می شود.

دامنه ی نوسان

دامنه نوسان دربازار های اول دوم و اوراق مشارکت (چهارم) 5 درصد تعین شده است و قیمت سهام یک شرکت بدون اعمال حجم مبنا می تواند نسبت به قیمت پایانی روز قبل 5 درصد نوسان داشته باشد.

سرمایه گذار برای انجام معاملات در فرابورس کارمزدهای زیر را پرداخت می کند.

کارمزد کارگزاران

کارمزد معاملات کارگزاران در بازار اول و دوم و کارمزد عرضه در بازار سوم توسط کارگزاران رقم  4 در هزار ارزش معاملات از خریدار و4 در هزار ارزش از معاملات فروشنده، هرکدام تا سقف 100 میلیون ریال تعیین شده است. کارمزد معاملات کارگزاران از معاملات بازار اوراق مشارکت معادل63 در 100 هزار  ارزش معاملات  از فروشنده و خریدار تا سقف 12/6 میلیون ریال مصوب شده است.

کارمزد  فرابورس

فرابورس در هر معامله معادل 0/00056 ارزش معامله تا سقف 120 میلیون ریال از خریدار و معادل 0/00084  ارزش معامله تا سقف 180میلیون ریال از فروشنده اخذ می کند.

کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار

نیم در هزار (0/05 درصد) ارزش معامله که تاسقف 200 میلیون ریال که 60 درصد  توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار عنوان کارمزد به سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت می شود که این رقم نصف کارمزد سازمان بورس از معاملات بورس اوراق بهادار است.

کارمزد شرکت سپرده گذاری مرکزی( کارمزد تسویه)

یک در 10 هزار (0/01 درصد) ارزش معامله  تا سقف 200 میلیون ریال که 60 درصد  توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار به عنوان کارمزد به شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت می شود.

مالیات نقل وانتقال

5 در هزار (0/5 درصد)  ارزش معامله که توسط فروشنده پرداخت خواهد شد و غیر از این مالیات، سرمایه گذاران در فرابورس مالیات دیگری پرداخت نمی کند.

 

نحوه ادامه خرید سهام در فرابورس ایران

سهامدار پس از دریافت کد سهامداری امکان معامله  در فرابورس را پیدا می کند و برای انجام خرید فروش اقدام به تکمیل فرم درخواست  خرید و فروش اوراق بهادار و اطلاعاتی چون مشخصات سرمایه گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق بهادار و چگونگی پرداخت یا دریافت وجه مشخص شده است، را تکمیل می کند. مشتری می تواند درخواست خرید و فروش خود را در قیمت مشخصی اعلام کند یا اینکه به شرایط بازار و تصمیم کارگزار واگذار کند. البته  مالک اوراق بهادار هنگام فروش باید برگه سهام یا سند دارایی اوراق بهادار را به کارگزار ارائه کند.

برای انجام معامله در فرابورس همچون سایر بازار ها نیاز به مدارک شناسایی است، پس سرمایه گذار اعم از خریدار یا فروشنده باید نسبت به اخد کد سهامداری اقدام کند. کد معاملاتی، شناسه ای به منظور تعریف اسامی اشخاص در سامانه معاملاتی فرابورس محسوب می شود.

سرمایه گذاران در اولین مراجعه به شرکت کارگزاری مدارک شناسایی معتبر شامل شناسنامه و کارت ملی را به کارگزار ارائه کند تا کارگزار نسبت به دریافت کد سهامداری اقدام کند. سرمایه گذارانی که پیش از این در بورس اوراق بهادار به داد و ستد اوراق بهادار داشتند و دارای کد سهامداری هستند، نیازی به اخذ کد معاملاتی جدید ندارند.

سرمایه گذاران نسبت به این مساله آگاهی داشته باشند که بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین شرکت کارگزاری که شخص برای اخذ کد معاملاتی یا خرید اوراق بهادار مراجعه می کند، به عنوان کارگزار معامله کننده(ناظر) وی شناخته شده و کلیه نقل و انتقال سهام وی می بایست از طریق آن شرکت کارگزاری ادامه یابد. تغییر کارگزار ناظر مستلزم گذراندن تشریفات اداری است